Ngăn Cách
Tuôỉ Đá Buồn
Hạ Trắng
Lời Buồn Thanh
Kiếp Nào Có Yêu Nhau
Tôi Đưa Em Sang Sông (Hồ Đăng Tín and Đỗ Đình Phương)

Hẹn Hò (Võ Tạ Hàn and Đỗ Đình Phương)

Lời Của Giòng Sông
Thuyền Viễn Xứ
Hoài Cảm
Còn Tuổi Nào Cho Em (Đặng Huy Hoàng & Đỗ Đình Phương)
Riêng Một Góc Trời (Võ Tá Hân & Đỗ Đình Phương)

  Los Sitios De Zaragosa (David Moreno)
Malaguena (David Moreno)
Aires Moriscos (David Moreno)
Recuerdos de La Alhambra (Franciso Tarrega)
Chaconne in D Minor (J.S. Bach)
Madronos (Federico Moreno Torroba)
A Time For Us (from Romeo and Juliet)
Elegy (Johan Kaspar Mertz)
Tonadilla (Manuel Castelnuovo Tedesco)
Vals Venezolanos No 2 (A Lauro)
Reverie (Giulo Regondi)
Caprice (Paganini)

 
                 
Previous       Next